Plany resortu pracy w związku z nowymi zadaniami rządu

Foto: Jacek SzczepaniakMinister Władysław Kosiniak-Kamysz 15 października 2012 r. wziął udział w konferencji prasowej, zorganizowanej w Kancelarii Premiera. Poinformował podczas niej o planach resortu pracy w związku z nowymi zadaniami rządu, określonymi w tzw. „drugim exposé” premiera Tuska. Konferencja odbyła się wspólnie z Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas.

Minister Kosiniak-Kamysz rozpoczął wyliczeniem dotychczasowych osiągnięć MPiPS, do których zaliczył:

  • wydłużenie wieku emerytalnego;
  • zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur;
  • podwyższenie kryteriów dochodowych świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej;
  • uzyskanie dodatkowych 500 mln zł na aktywizację bezrobotnych z Funduszu Pracy;
  • Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Najważniejsze wyzwania, stojące przed resortem, dotyczą – zdaniem Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza – obszaru polityki prorodzinnej i rynku pracy. – Godzeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci będzie służyło wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z tej możliwości, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Pozostawimy jednak rodzicom wolny wybór – wykorzystujący jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz.

Kolejnym elementem polityki prorodzinnej jest opieka nad najmłodszymi dziećmi. – Liczba żłobków w latach 2005-2012 wzrosła o 80 proc. – przypomniał Minister Kosiniak-Kamysz. – Będziemy kontynuować działania, ułatwiające zakładanie żłobków i korzystanie z opiekuna dziennego, chcemy wprowadzać ułatwienia formalne i wspierać takie inicjatywy finansowo. Na te cele w latach 2012-2013 przeznaczamy 500 mln zł.

Inicjatywy, mające wspomóc rynek pracy, z jednej strony pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, z drugiej zaś muszą ułatwiać aktywizację bezrobotnych. Pierwszemu celowi będzie służyć uelastycznienie czasu pracy. – Dobre rozwiązania, po konsultacjach w Trójstronnej Komisji, przeniesiemy na stałe do Kodeksu pracy – powiedział podczas konferencji Minister Kosiniak-Kamysz.

Drugim elementem jest reforma urzędów pracy. – W przyszłym roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu powinniśmy mieć ok. 1,2 mld zł z Funduszu Pracy – stwierdził Minister Kosiniak-Kamysz. – Jednak najważniejsza będzie zmiana w funkcjonowaniu urzędów pracy, które będą rozliczane z osiągniętych efektów, to znaczy doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał też o mających wejść wkrótce w życie zmianach ustawowych, które umożliwią odprowadzanie składek za ubezpieczenie podczas urlopu wychowawczego za osoby prowadzące działalność gospodarczą, ubezpieczone w KRUS lub nieubezpieczone.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Foto: Jacek Szczepaniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij