„Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” – Prezes Agnieszka Tobota uczestnikiem debaty

„Ubóstwo a przemoc” ten trudny i nieco kontrowersyjny temat poddany był wnikliwej debacie podczas pierwszego spotkania Grupy Partycypacyjnej realizowanego przez WRZOS, EAPN Polska w partnerstwie z EAPN Islandia projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.

To wyjątkowe spotkania łączące wiedzę przedstawicieli różnych grup: osób doświadczających problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych odbyło się 27 stycznia w Warszawie.

Debata z uwagi na obostrzenia covidowe miała charakter hybrydowy. To jednak nie przeszkodziło w dynamice spotkania i czasami nieco emocjonalnej ale zawsze merytorycznej polemice. Spotkanie było podzielone na dwie części w pierwszej skupiono się na temacie- „Zależność między doświadczeniem ubóstwa a ryzykiem stania się ofiarą lub sprawcą przemocy”, a w drugiej na temacie: „Wpływ pandemii Covid na nasilenie przemocy”:

  • Czy ubóstwo sprzyja pojawianiu się przemocy?
  • Jak na spostrzeganie tych dwu zjawisk wpływają stereotypy?
  • Co zrobić aby przeciwdziałać pogłębianiu przemocy w tych grupach społecznych?
  • Jak Covid wpływa na te patologiczne zjawiska?
  • Czy są takie formy przemocy, które wśród osób ubogich są bardziej powszechne? – to tylko część pytań, na które starano się odpowiedzieć podczas dyskusji.

Dogłębnej analizie poddano tezę, że już samo ubóstwo jest pewną formą przemocy strukturalnej, kulturowej i instytucjonalnej. Dyskutanci powoływali się na liczne  własne doświadczenia, zdobytą wiedzę, opracowania naukowe w tym podręcznik EAPN na temat ubóstwa i przemocy ze względu na płeć i  ostatni raport Poverty Watch.  Debata zmierzała do wypracowaniu stanowiska grupy partycypacyjnej, które będzie udostępnione do szerszego omówienia w debacie publicznej i do wykorzystania przez podmioty decyzyjne.

Dziękujemy za zaproszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij