#PragaPrzeciwPrzemocy

Kampania Praga Przeciw przemocy jest jednym z działań Fundacji A.R.T. wpisującym się w Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

Obejmować będzie:


– publikację postów, inspiracji i artykułów motywujących do szukania rozwiązania;
– rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie dzielnicy Praga Północ zachęcających ofiary i świadków do działania;
– Społecznicy i Urzędnicy Pragi Północ razem Przeciw Przemocy

Od 26 listopada do 9 grudnia publikować będziemy, przez 14 kolejnych dni, inspiracje, posty i artykuły przygotowane merytorycznie i zredagowane przez specjalistów od lat pracujących ze zjawiskiem przemocy. Materiały przygotowane na potrzeby kampanii publikowane będą na facebookowej stronie Fundacji ART oraz na stronie www.fundacjaart.pl Poruszymy w nich kwestie i odpowiedzi na pytania,
z jakimi najczęściej zgłaszają się do nas osoby uwikłane w przemoc. Każda inspiracja dotyczyła będzie innego zagadnienia, istotnego dla wsparcia osób doświadczających przemocy. W dniu 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, który kończy Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy, Społecznicy i Urzędnicy Pragi Północ wystąpią razem, w kampanii Praga Przeciw Przemocy. Projekt dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Praga Północ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij