Program wolontariatu Fundacji A.R.T.

Wolontariusze Fundacji A.R.T.  wykonują świadczenia wolontariatu bezpłatnie (non profit), w ramach działalności społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 99, poz.873).

CELE PROGRAMU:

 • Zbudować grupę wsparcia dla działań Fundacji, która przyczyni się do lepszej realizacji celów Fundacji;
 • Utworzyć wokół celów Fundacji środowisko osób o podobnych poglądach, zainteresowaniach i zamiłowaniach;
 • Przygotować grupę osób, odpowiedzialnych i doświadczonych społeczników, którzy będą potrafili samodzielnie podejmować najważniejsze zadania Fundacji i kierować działaniami grup wolontariuszy.

ETAPY PROGRAMU:

 • Wyznaczenie członka Zarządu Fundacji odpowiedzialnego za wolontariat;
 • Promocja programu wolontariatu;
 • Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze itd.);
 • Podpisanie umów z Wolontariuszami;
 • Włączenie wolontariuszy do działań Fundacji;
 • Organizacja szkoleń wolontariuszy;
 • Promocja najbardziej aktywnych wolontariuszy;
 • Powołanie Pełnomocnika Fundacji ds. wolontariatu;
 • Realizacja standardowych działań wolontariatu.

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA:

 • Jeśli wymaga tego status wolontariusza i rodzaj wykonywanych zadań – wolontariusz działa w zespole wolontariuszy;
 • Wolontariusz punktualnie przystępuje do realizacji wyznaczonych zadań;
 • Wolontariusz wykonując wyznaczone zadania jest sumienny i uczciwy, a także miły wobec współpracowników i napotkanych osób;
 • Wolontariuszowi nie wolno łamać regulaminu pracy wolontariusza pod sankcją usunięcia wolontariusza z listy wolontariuszy Fundacji.
 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw Zarządowi

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami, przed przystąpieniem do współpracy z Fundacją A.R.T.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij