Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek , do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni, czy torebki, z którego w każdej chwili można skorzystać.

Karta została wydana w kilku wersjach językowych: polskiej (Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie), angielskiej (Charter of rights of a person affected by domestic violence), niemieckiej (Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist), rosyjskiej ( Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия) oraz francuskiej (Charte des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales).

Jednocześnie stanowiła zapowiedź obszernego informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Źródło: ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij