Wolontariat w praktyce: #dzień 7

Dzień VII 02.08 Niedziela „Wolontariat a tolerancja”

8.15 – Pobudka

8.30-8.45 – Gimnastyka

9.00 – Śniadanie

9.30-10.00 – Sprzątanie sal

10.05-10.20 – Sprawdzanie komisyjne porządku

10.20- 13.45 – Zajęcia w grupach

 • warsztaty dla dzieci wolontariat a tolerancja: czy warto być tolerancyjnym

Cel: Pokazać UCZESTNIKOM, na czym polega tolerancja, jak można nauczyć się jej, co to daje , że jesteśmy tolerancyjni.

Potrzebne materiały do zajęć: Definicje tolerancji wypisane na kartkach od bloku rysunkowego, arkusze papieru do pracy w grupach, flamastry.

 

Metoda:

 1. Podziel dzieci na grupy i poproś, aby spróbowały stworzyć definicję tolerancji, wybrały tę, która uważają, za najlepszą, uzasadniły wybór, napisały wybraną definicję na arkuszu i wywiesiły w wyznaczonym miejscu.( Jeśli zdecydowałaś się na zebranie kartek, przeczytaj je w tym czasie, wybierz najciekawsze i umieść w dogodnym do oczytania miejscu).
 2. Liderzy grup odczytują głośno definicje swoich , motywują wybór.
 3. Zainicjuj dyskusję na temat sytuacji w jakiej znaleźli się Lilipuci i Guliwer, czy była tam możliwość na bycie tolerancyjnym? ( Guliwer, jako obcy stanowił zagrożenie dla gospodarzy, nie wiedzieli czego mogą się spodziewać , jak się zachowa wobec nich, jednakże, kiedy okazało się, że jest człowiekiem spokojnym i nie ma zamiaru zrobić nikomu krzywdy, Lilipuci potraktowali go jako swojego poddanego, niemal niewolnika, wyznaczyli mu zakres prac i obowiązków w zamian za jedzenie, wykorzystywali do swoich celów np. wojennych, prac porządkowych, gońca ,co uwzględnili w regułach obowiązujących gościa. Guliwer natomiast bez sprzeciwu poddał się rygorom stawianym przez cesarza i rząd, nie zadbał o swoje prawa).
 4. Poproś dzieci aby w grupach zastanowiły się nad następującym problemem: Jesteś władcą, przychodzi do ciebie INNY człowiek, jak okażesz mu tolerancję. Co to znaczy” inny człowiek”, jak powinien postąpić ktoś, kto uważa się za tolerancyjnego w stosunku do ludzi wyróżniających się specyficznymi cechami charakteru, wyglądu, zwyczajami. Uczniowie na arkuszach papieru wypisują (rysują) ewentualne zasady postępowania człowieka tolerancyjnego.
 5. Prezentacja prac grup, dyskusja nad wypracowanym materiałem.
 6. Poproś dzieci alby w grupach przygotowały scenkę na temat: Spotykam INNEGO człowieka, jak postępuję, żebyśmy On i ja poczuli się dobrze, docenieni, nie oceniani, bezpieczni. Dzieci prezentują swoje scenki, krótka dyskusja po każdej prezentacji, omawiająca typ INNEGO, zasady postępowania wybrane przez grupę.
 7. Zapytaj uczniów co sądzą o tolerancji w dzisiejszych czasach, czy jest potrzeba, czy warto być tolerancyjnym. Poproś, aby napisały o tym w krótkim wypracowaniu, najlepsze mogą być nagrodzone wydawnictwem w gazetce szkolnej.

 

13.45-…. Przygotowanie do obiadu

14.00- Obiad

14-15.10- Cisza poobiednia

15.10-17.45- Zajęcia w grupach

 1. Zrobienie kartek do Rodziców na kartkach usztywnionych dzieci rysują pierwszą stroną a na drugiej piszą pozdrowienia, kartki będą wysłane pocztą w poniedziałek.
 2. PRZYGOTOWANIA DO MAM TALENT
 • Cel: prezentacja kolonijnych talentów
 • Udział biorą: konferansjer- najstarszy chłopiec i dziewczynka
 • Jury- dzieci z najmłodszej grupy plus kierownik
 • Powiedzieć o dowolności konkurencji: skeczów, piosenek, wierszyków, tańca, wygibańców
 • Pomoc dzieciom ze strony wychowawców
 • Pomóc dzieciom przygotować niezbędne rekwizyty
 • Z uzyskanych propozycji ustalić harmonogram wieczoru

17.45 – Przygotowanie do kolacji

18.00- Kolacja

18.30-21.00 Pogodny wieczór MAM TALENT

Spośród zgromadzonych kolonistów prowadzący kolejno, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wywołuje artystów do zaprezentowania publiczności swojego „numeru” przy okazji poprzez krótki wywiad, prowadzący przybliżają sylwetki występujących. Po występie następują zasłużone brawa, w szczególności w przypadkach- bis i na scenie pojawia się następny, reprezentujący inny rodzaj przedstawiciel kolejnej grupy. Impreza trwa do wyczerpania się przygotowanego repertuaru alu do z góry ustalonej godziny.

„Wieczór rozrywki” można realizować w wersji konkursowej. Wówczas organizatorzy ustalają wcześniej kategorie rozrywki i zasady, według których będzie odbywała się rywalizacja. Gdy konkurują ze sobą całe grupy, każda z nich typuje do poszczególnych kategorii rozrywki najlepszego w niej „swojego człowiea”. Jeżeli natomiast walka będzie szła o indywidualny prymat, to chętni do udziału w wieczorze zgłaszają swój akces osobiście u organizatorów kwalifikujących „numery” do programu. Należy wtedy przed imprezą ustalić skład jury, przygotować niezbędne dla sędziów akcesoria oraz nagrody dla najlepszych w każdej kategorii uczestników.

21.00- 21.15 Gimnastyka

21.15-…. Telefon do mamy i taty / Przygotowanie do ciszy nocnej

22.00- 6.30 Cisza nocna

 

Dodatkowo relację będzie można podglądać na stronach na FB:

1.  ART DLA MŁODYCH https://www.facebook.com/pages/ART-dla-M%C5%82odych/368226956610523

2.  FUNDACJA A.R.T. https://www.facebook.com/fundacja.art

3. MAMA NA OBCASACH https://www.facebook.com/mamanaobcasach

4. FESTIWAL RODZINY https://www.facebook.com/festiwalrodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij