Podsumowanie półrocza

Dotarliśmy do połowy wakacji. Dla nas to czas wytężonej pracy – plany na przyszłość, sprawozdania z przeszłości i teraźniejszość, która bywa przewrotna. To także moment na podsumowanie tego szalonego półrocza, a działo się całkiem sporo 😊

  • Po długim remoncie udało nam się otworzyć Praskie Centrum Społecznego Rozwoju – miejsce profesjonalnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów zagrożonych przemocą, doświadczających związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, opiekuńczo-wychowawczych, prawnych.
  • Rodzinna Klubokawiarnia Praska i Praskie CSR zastały Miejscem Aktywności Lokalnej.
  • Pozyskaliśmy dofinansowanie od Fundacji Auchan na projekt RAZEM BUDUJEMY DOBRO
  • Dostaliśmy dofinansowanie na projekt SENIORZY WIELE WARCI 3 dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
  • Projekt SENIORZY WIELE WARCI – SZTUKA DZIAŁANIA został sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  • W Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej została zorganizowana konferencja Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Do jednej bramki”, której celem było upowszechnienie działalności Warszawskich Klubów dla Rodzin oraz promowanie pracy z rodziną i małym dzieckiem.
  • Nasi Seniorzy otrzymali paczki żywnościowe, które przygotowała Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga oraz Bank Żywności SOS w Warszawie w ramach akcji #MocDlaSeniora
  • Wolontariusze  Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga zebrali również i przekazali materiały plastyczne, papiernicze, gry dla dzieci i młodzieży – uczestników naszych zajęć.
  • Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego projektu „Powiedz o TYM komuś #sztuka życia” na działania dotyczące przeciwdziałania przemocy (konsultacje specjalistyczne, TZA, Przyjaciele Zippiego, szkolenia dla specjalistów, konferencja i działania edukacyjno-informacyjne)

Pierwsze Półrocze Fundacji A.R.T. w liczbach:

Ilość godzin konsultacji indywidualnych: 796

Ilość godzin przeprowadzonych warsztatów: 301

Ilość godzin pracy Wolontariuszy/Praktykantów/Stażystów – 780

Ilość godzin Prac Społeczno-Użytecznych odbytych w Fundacji A.R.T. –  1729,5

Dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom wspierającym działania naszej Fundacji <3

Zadziało się dużo dobrego, a dzięki Waszej pomocy może zadziać się jeszcze więcej.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, ponieważ kończą nam się środki na konsultacje specjalistyczne.


Brakująca kwota, aby zapewnić specjalistyczna, bezpłatną pomoc potrzebującym wynosi 45 000 PLN

Twoje 20, 50, 100 PLN, pozwoli nam dalej pomagać.

Kliknij i zobacz jakie to proste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij