Baza wiedzy

Jakie są fazy przemocy?

Pisząc o fazach przemocy właśnie wpadła mi w ucho piosenka Beaty Kozidrak, której wers: „…mów, niech Twoje słowa zburzą mur…” jest jakże wymowny. Faza narastania napięcia, w której [...]

Czy wiesz jakie prawa ma ofiara przemocy?

Sprawdź za co prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim! Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad [...]

Czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje?

Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc narasta. Przemoc w rodzinie jest to działanie: intencjonalne i skierowane [...]

Co daje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w...

Treść ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rozporządzenia : w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [...]
Niebieska Karta

Czemu służy „niebieska karta”?

Od 1998r procedura „Niebieskie Karty” przez policjantów była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Od 2004 roku na mocy ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie [...]
Pages