Co oznacza w praktyce plan pomocy rodzinie?

Plan pomocy rodzinie jest formą pracy z rodziną wieloproblemową, polegającą na włączeniu w proces pomocy osób (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, prawnik, pedagog – [...]

Czy przemoc psychiczna boli bardziej?

Ostatnimi czasy odbierane telefony dotyczą głównie osób doświadczających  przemocy psychicznej tej, której nie widać, tej która boli dłużej i trudniej o niej zapomnieć. Bo zwroty: Jak  wyjdziesz [...]

Jakie są fazy przemocy?

Pisząc o fazach przemocy właśnie wpadła mi w ucho piosenka Beaty Kozidrak, której wers: „…mów, niech Twoje słowa zburzą mur…” jest jakże wymowny. Faza narastania napięcia, w której [...]

Czy wiesz jakie prawa ma ofiara przemocy?

Sprawdź za co prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim! Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad [...]

Czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje?

Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc narasta. Przemoc w rodzinie jest to działanie: intencjonalne i skierowane [...]

Co daje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w...

Treść ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rozporządzenia : w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [...]
Niebieska Karta

Czemu służy „niebieska karta”?

Od 1998r procedura „Niebieskie Karty” przez policjantów była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Od 2004 roku na mocy ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie [...]

Informator dla osób dotkniętych przemocą w...

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą [...]

PRAWA OFIAR

Sprawdź za co prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim!

Smutek po stracie

Ból, poczucie niesprawiedliwości, bezustannie powracające pytanie Dlaczego? Nie da się słowami opisać wszechogarniającego smutku, jaki towarzyszy rodzicom po stracie dziecka. 15 października jest [...]

Jesteś ofiarą przemocy… i co dalej?

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uznaje się, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym główne i najważniejsze prawo do życia i zdrowia. Ustawa mówi [...]
Pages