Alimentacyjne legendy – odcinek 1

„Skoro dziecko skończyło 18 lat, to alimentów już̇ nie płacę!”   Nie ma granicy wieku, po przekroczeniu której obowiązek płacenia alimentów automatycznie znika. Przepisy Kodeksu Rodzinnego [...]

„Rok pandemii. Raport z badań...

Wyniki badań opracowane w raporcie dostarczają wiedzy na temat wpływu pandemii na organizacje, poziomu ich aktywności, nowych działań podejmowanych w odpowiedzi na problemy wywołane pandemią. W [...]

Darmowy e-book od Instytutu Nauk Prawnych PAN...

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ukazała się nowa książka pt.: „Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie”.   [...]

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w...

Okoliczności stosowania przemocy w rodzinie Z odpowiedzi osób, które choć raz były sprawcą przemocy, wynika, że poszczególne typy przemocy mają swoją specyfikę. Przede wszystkim wyróżnia się [...]

Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o ...

„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi machnął ręką i stwierdził, że z jego strony nic mi nie [...]

A Ty jak walczysz ze wstydem?

Zawstydzanie jest jedną z dramatycznych metod, w jaki dorośli podcinają skrzydła dzieciom. Zawstydzani wytwarzają w sobie głębokie poczucie własnej niedoskonałości. Myślą o sobie, jako o tych [...]

Jak sprawowany jest nadzór pedagogiczny w...

Nadzór pedagogiczny jest niezbędny, aby placówki edukacyjne, w tym szkoły wypełniały zadania, jakie nakładają na nie ustawy. Jest to instrument nadzorczy państwa, realizowany przez kuratoria [...]

Alkoholizm i przemoc w rodzinie jako czynniki...

Przygotowując się skrupulatnie do naszej kampanii „Ocaleni od przemocy” sięgamy o opinie do profesorów, terapeutów, osób związanych z tematem przemocy zawodowo. Każdy z nich ma bagaż swoich [...]

Procedura „Niebieskie Karty”

Od 1998r procedura „Niebieskie Karty” przez policjantów była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Od 2004 roku na mocy ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie [...]
Pages