Czas dla Rodziny

Od 1 grudnia 2018 roku w partnerstwie z Fundacją UNA  realizujemy projekt „Czas dla Rodziny”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, rodzin z dziećmi w wieku do lat 5, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy.

W ramach projektu oferujemy zajęcia i warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych; warsztaty i zajęcia dla rodzin, rodziców, mam, ojców sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych więzi. Rodziny skorzystać mogą z indywidualnego wsparcia specjalistów: psychologa, psychologa dziecięcego, pedagoga.

Zajęcia i konsultacje są bezpłatne.

Projekt „Czas dla Rodziny” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Zamknij