Seniorzy wiele warci 3

Od 1 maja realizujemy kolejny projekt dla Seniorów: „Seniorzy wiele warci 3”, dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Wartość dofinansowania: 93 800,00 pln.

„Seniorzy wiele warci 3” to propozycja warsztatów, spotkań, wydarzeń edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz integracji międzypokoleniowej. Zadbamy o edukację seniorów w zakresie dbania o bezpieczeństwo osobiste, finansowe, w ruchu drogowym, w wirtualnym świecie. Zajęcia profilaktyki prozdrowotnej, wsparcie specjalistów i integracja międzypokoleniowa pomogą w zachowaniu dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, budowaniu relacji w lokalnej społeczności oraz, tak ważnego dla seniorów, poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Będą również wspólne wyjścia do miejsc kulturalnych, wyjazd oraz rozmowy o sprawach ważnych i zmianach towarzyszących starzeniu się, podczas kolacji ze świecami.

Seniorzy wspólnie z młodzieżą przygotują materiały, w tym filmiki 😊, pokazujące pozytywny wizerunek osób starszych oraz rolę integracji międzypokoleniowej, zwłaszcza dla młodzieży i osób starszych.

Adresatami zadania są zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zwłaszcza Pragi Północ, osoby w wieku 60+. Odbiorcami pośrednimi będzie  młodzież, zamieszkała na terenie m.st. Warszawa, zwłaszcza Pragi Północ, zaangażowana wspólnie z uczestnikami projektu w przygotowanie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej pozytywnego postrzegania starości oraz wartości integracji międzypokoleniowej.

Rezultatami projektu będzie:

 • Zrealizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa dla osób w wieku 60+ w ramach bloku „Bezpieczny i Świadomy Senior”.
 • Zrealizowanie zajęć wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne osób w wieku 60+ w ramach bloku „Sprawny Senior”.
 • Przeprowadzenie  warsztatów z dietetykiem „Wiem, że zdrowo jem”.
 • Zorganizowanie spotkań warsztatowo-koncertowych, Świątecznych, warsztatów międzypokoleniowych i wycieczki.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności Seniorów dotyczącej ich bezpieczeństwa w sferze: finansowej, osobistej, ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w sieci.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku osób w wieku 60+

Aktualnosci związane z projektem

 1. „Silver Stars” Klub Seniora
 2. PRASKIE DNI SENIORA – wspólna inicjatywa na Pradze-Północ
 3. Seniorzy Mareccy- kierunek aktywność- konferencja w Markach
 4. „Dzień otwartości” z Auchan
 5. „Co nas łączy, co nas dzieli”- międzypokoleniowy wyjazd do Lekaszyna (10.09)
 6. „Seniorzy wiele warci 3” w Fundacji A.R.T.
 7. #MocDlaSeniora w Fundacji A.R.T.
 8. Dostaliśmy dofinansowanie na projekt Seniorzy Wiele Warci 3
Zamknij