#pociągdoprofilaktyki

Podstawowym celem realizacji projektu „Pociąg do profilaktyki” jest edukacja dzieci i młodzieży w obszarze własnego bezpieczeństwa oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

Projekt skierowany jest do uczniów, szczególnie klas 7-8 szkoły podstawowej, którzy wchodzą w okres dojrzewania i zmierzą się z wejściem w nowe środowisko.

Podstawowe cele projektu obejmują:

 • zaangażowanie uczniów w myślenie o profilaktyce jako stylu życia,
 • zapobieganie zachowaniom ryzykownym,
 • stworzenie mody na aktywne, bezpieczne spędzanie czasu,
 • budowanie pozytywnego wizerunku młodzieży: zdrowej, aktywnej i bezpiecznej,
 • kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie stosowania konstruktywnych rozwiązań.

Projekt ma formę jednodniowego wydarzenia, złożonego z kilku bloków tematycznych, obejmujących tematykę szans i zagrożeń współczesnej młodzieży:

 • zainspirowanie uczniów do budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, wzmacniania umiejętności psychospołecznych;
 • przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych;
 • uświadomienie uczestnikom konsekwencji działań ryzykownych, w tym konsekwencji: związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; długofalowych skutków agresji i przemocy oraz cyberprzemocy; efektów uzależnień od gier komputerowych, Internetu;
 • dbanie o własne bezpieczeństwo w szkole, w domu i na „drodze”, uświadomienie uczniom konsekwencji ryzykownych zachowań drogowych;
 • przeciwdziałanie eskalacji przemocy przez zastopowanie „niewielkich” naruszeń prawa przez młodzież.

Wydarzenie prowadzone będzie w sposób ułatwiający dotarcie z przekazem do młodych ludzi:

 • mini-wykłady z sesją pytań i odpowiedzi, prowadzone przez ekspertów posiadających doświadczenia w pracy z młodzieżą;
 • symulacje prawdziwych zdarzeń z realistyczną charakteryzacją;
 • interaktywne warsztaty angażujące wszystkich uczestników w działania, przygotowywanie, tworzenie;

Praktyczna nauka – to najlepsza nauka!