Odyseja Młodych

Wszechświat różnorodnych Możliwości, pełen planet Wyzwań i Zaangażowania, do których dotrzeć można pomiędzy meteorytami Zagrożeń i asteroidami Uzależnień. Droga wśród gwiazd i uważne omijanie „czarnych dziur”. Film fantastyczny? Nie, codzienność dzisiejszej młodzieży.  Z jednej strony potencjał, możliwości wszechstronnego rozwoju, obszary nieznane ich rodzicom ( aktywność społeczna, media, nowe technologie, rozwój zainteresowań). Z drugiej „ciemna strona mocy”: szybkie dojrzewanie, dostępność używek, narkotyków, dopalaczy; nieumiejętne korzystanie z technologii, problem z emocjami i dokonywaniem wyboru.

„ODYSEJA MŁODYCH” to autorski program Fundacji A.R.T. adresowany do młodych ludzi w wieku 11 – 16 lat. Ludzi szukających pomysłu na siebie, swoje miejsce w otaczającym ich „kosmosie”. Chcemy zaprosić ich do podróży na planety Możliwości ( w tym: Finanse, Ekologia, Wolontariat, Kompetencje Osobiste, Internet, Media, Nowe Technologie), które zwyciężyć mogą potęgę Zagrożeń ( Używki, Narkotyki, Agresja, Stres,  Brak wiary we własne możliwości).  Dzięki tej podróży (wyjścia, warsztaty, spotkania, wyjazdy, zadania do wykonania, wolontariat – przygotowanie projektów i ich realizacja) staną  się Kapitanami Własnego Życia, aktywnymi badaczami i uczestnikami otaczającego Wszechświata.

Realizację projektu możecie wesprzeć poprzez wpłaty. Dzięki Państwa wsparciu młodzież ma szansę na wzmocnienie własnego potencjału, wejście w dorosłe jako silni, zorientowani na działanie i rozwój a jednocześnie aktywni w życiu społecznym ludzie. Możecie Państwo „zaopiekować się” odwiedzanymi planetami, którym nadamy nazwy ich Sponsorów.  Możecie również zaproponować inną formę Waszego bytu w kosmicznej „Odysei Młodych”.

Zamknij