Jesteś wiele wART

Projekt „Jesteś wiele wART” skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, w których występuje problem alkoholowy. Powstał aby pokazać rzeczywiste konsekwencje i trudność wyjścia z uzależnienia ale i nadzieję, jaką daje zmiana nawyków, powiedzenie w porę „stop”, znalezienie wsparcia w rodzinie, danie wsparcia swoim dzieciom, zadbanie o swoje umiejętności i wiedzę, polubienie siebie. 

Rodzina ma zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości i postaw człowieka oraz jego funkcjonowanie w rolach społecznych. Relacje rodzinne wpływają nie tylko na jakość dzieciństwa ale i na to, w jaki sposób dziecko poradzi sobie w przyszłości z relacjami z innymi ludźmi prywatnie i w życiu zawodowym – powielamy wzorce nabyte w rodzinnym domu. W przypadku rodzin zmagających się z problemem alkoholowym rodzina nie wypełnia swoich funkcji wychowawczych a rozwój emocjonalny i psychomotoryczny dzieci jest w niej często zaburzony. Wzorce takie są najczęściej powielane od pokoleń i – jeżeli rodzina nie zostanie otoczona kompleksowym wsparciem, które da jej siłę do zmiany – powielane będą w kolejnych pokoleniach.

W ramach projektu zaproponujemy więc kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, wspierającym i integrującym dla całych rodzin. Założeniem projektu jest praca z rodzicami nad wzmocnieniem kompetencji społecznych i wsparciem w pełnionych funkcjach w rodzinie oraz oferta skierowana do dzieci – trening umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, plus edukacja profilaktyczna młodzieży na temat alkoholu i narkotyków.