Projekt europejski: Mały krok+zmiana=sukces na rynku pracy

Logo EFS
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Fundacja A.R.T.
od 1 września 2017r. do 28 lutego 2019r.
realizują projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich Cel projektu: aktywizacja społeczno – zawodowa osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej – nieaktywnych lub  biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy z UP, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Działania: praca socjalna, wsparcie pielęgniarki / edukatora zdrowotnego, konsultacje z: psychologiem,  doradcą zawodowym, wsparcie przewodnika po rynku pracy, indywidualne konsultacje ze specjalistami (np. poradnictwo prawne, rodzinne), warsztaty kompetencji społecznych ( w tym dla rodziców blok komunikacji  z dziećmi), warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy i szkolenia zawodowe / zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia.Wartość projektu: 204 412,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 163 529,94 zł i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 40 882,56 zł.Kontakt
Agnieszka Wysocka
OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego
ul. Włókiennicza 54 (Falenica)
tel. 22 872 03 85
e-mail: agnieszka.wysocka@opswawer.waw.pl
Zamknij