Korki w ART

Praskie dzieciaki często wychowują się w dysfunkcyjnym środowisku, braku wsparcia ze strony rodziny, rejonie o dużym nasileniu problemów społecznych, ubóstwa. Nauka zdalna pogłębiła braki wiedzy, niechęć do nauki. Chcemy pomóc w przyswojeniu, rozwoju wiedzy oraz we wzmocnieniu poczucia wartości i sprawczości dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, którym w życiu „nie jest lekko”. Dać szansę przerwania dziedziczenia problemów społecznych swoich rodziców, spowodowanych m.in. brakiem wykształcenia, wyłuskać talenty.

Podsumowując: chcemy zapewnić im bezpłatne korepetycje i opiekę pedagogów.

Na korepetycje, zajęcia rozwijające ich zainteresowania czeka ponad 200 dzieciaków, DOŁÓŻ SIĘ DO ZBIÓRKI!