Help Desk Emocjonalny

Grupa Fundamenti oraz Firma Szkoleniowa Kolmas działając biznesowo, angażują się społecznie wspierając Fundację A.R.T., która świadczy pomoc specjalistyczną osobom w kryzysie.

HELP DESK EMOCJONALNY to inicjatywa, która przyczynia się do wzrostu efektywności, lojalności i zaangażowania pracowników. Oferuje kompleksowe, indywidualne i grupowe,  specjalistyczne wsparcie dla wszystkich pracowników w sytuacjach problemowych, kryzysowych, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Zadbanie o sferę emocjonalną, psychiczną oraz radzenie sobie z problemami to nowoczesny, prospołeczny benefit dla pracownika  a jednocześnie wymierne korzyści dla pracodawcy.

Nie wszystkich stać na profesjonalną pomoc, nie wszyscy mają pracodawcę, który szerzej dba o potrzeby swoich pracowników. Kryzys epidemiologiczny dotyka ludzi, rodziny, biznesy i całe gospodarki. W tej sytuacji nowego wymiaru nabiera społeczne zaangażowanie biznesu. Wsparcie społeczeństwa w trudnym czasie i zbudowanie wokół tego odpowiedniej komunikacji to długoterminowa inwestycja. Może okazać się najlepszą strategią, która przyczyni się do zwiększenia zaufania do Państwa firmy, jej działań biznesowych i produktów, a co za tym idzie zwiększenia konkurencyjności.

Wspierając swoich Pracowników i ich rodziny, jednocześnie można wesprzeć  podopiecznych Fundacji: osoby w trudnej sytuacji życiowej, kryzysowej. Wśród nich są: kobiety  w trudnej sytuacji materialnej, seniorzy, ofiary przemocy domowej. Pomagając Pracownikom i ich rodzinom jednocześnie włączasz swoją firmę w działania CSR. Dzięki Twojej decyzji podopieczni Fundacji otrzymają tak potrzebne im wsparcie specjalistów.

Szczegóły związane z projektem „HELP DESK EMOCJONALNY”