Warto postawić na solidne fundamenty

Fundacja A.R.T. jest organizacją, która przy ograniczonych zasobach materialnych i finansowych stara się skutecznie realizować cele statutowe głównie dzięki wiedzy, pasji i doświadczeniu swoich zasobów ludzkich 😊. Większość pozyskiwanych przez nas grantów, dotacji przeznaczona jest w całości na realizacje zajęć, warsztatów, konsultacji, wszelkich działań dla ich beneficjentów.

Jednak aby skutecznie wypełniać misję organizacji, zapewnić trwałość i cykliczność działań edukacyjnych, pomocowych, specjalistycznych potrzebne sa fundusze na rozwój i wzmocnienie samej organizacji, jej pracowników oraz zaplecza sprzętowego. Potrzebne nam były środki na:

1. Działania promocyjne, budujące rozpoznawalność i wizerunek FUNDACJI A.R.T.

2. Podniesienie kwalifikacji pracowników Fundacji

3. Zatrudnienie specjalistycznego personelu

4. Doposażenie organizacji w sprzęt – zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania

5. Pokrycie bieżących kosztów, a zwłaszcza: najmu lokali, kosztów eksploatacyjnych, zakupu materiałów biurowych.

Stało się to możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowaniu projektu „Warto postawić na solidne fundamenty” przez NIW-CRSO w ramach programu PROO 1a. Realizacja projektu: lipiec 2019 – grudzień 2021 r.

Dzięki pozyskanym środkom:

1. Zakupiliśmy ologowany namiot promocyjny, roll’up, aparat fotograficzny i inne akcesoria promocyjne

2. Zakupiliśmy pakiety promocyjne dla potencjalnych Darczyńców i Sponsorów ( worek na plecy, kubek termiczny, notes, długopis, serduszka – antystresy

3. Przygotowaliśmy materiały promocyjno-informacyjne: broszury dotyczące działań Fundacji,  wizytówki, plansze do reklam w komuniakcji miejskiej, wizytówki

4. Sfinansowalismy bezpłatne dla naszych potrzebujących konsultacje specjalistyczne ( psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog, prawnik)

5. Zakupiliśmy certyfikowane kursy dla pracowników i zatrudniliśmy Fundraisera.

6. Pokryliśmy część kosztów najmu lokalu i eksploatacyjnych

7. Zakupiliśmy serwer, przeprowadzilismy migrację poczty co zapewni bezpieczeństwo przesyłanych informacji i danych naszych beneficjentów.

Projekt wsparł rozwój Fundacji zarówno w wymiarze organizacyjnym i technicznym (promocja działań Fundacji, zatrudnienie personelu specjalistycznego, podział obowiązków, zróżnicowanie źródeł przychodów, zakup serwera), jak i merytorycznym (podniesienie kwalifikacji i umiejętności personelu i członków Fundacji).

Zamknij