Powiedz o TYM komuś #sztuka życia

Od czerwca br. rozpoczęliśmy realizację 3-letniego projektu „Powiedz o TYM komuś #sztuka życia, zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu są działania edukacyjne oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy. Działania projektowe skupią się zatem na:

1. Uwrażliwieniu opinii społecznej na zjawisko przemocy: w rodzinie, wobec dzieci i młodzieży, wobec seniorów poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w mediach społecznościowych, komunikacji miejskiej m.st. Warszawa, prasie lokalnej.

2. Pokazaniu roli świadków oraz niekorzystnego wpływu mitów i stereotypów na zjawisko przemocy w rodzinie:

 • podcasty;
 • 3 konferencje „Powiedz o TYM komuś” poświęcone przeciwdziałaniu przemocy z udziałem zaproszonych specjalistów i ekspertów;
 • artykuły i inspiracje dotyczące wsparcia ofiar przemocy, rodzajów przemocy, roli świadków, mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie.

3. Zwiększeniu wiedzy i kompetencji oraz profesjonalizmu osób zaangażowanych w udzielanie pomocy ofiarom przemocy poprzez program edukacyjny w postaci szkoleń, warsztatów oraz konferencji.

4. Wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin zagrożonych przemocą poprzez zajęcia grupowe lub indywidualne wspierające pozytywne postawy i radzenie sobie z emocjami, w tym:

 • Trening Zastępowania Agresji (ART) dla młodzieży i dorosłych;
 • „Przyjaciele Zippiego”, dzieci w wieku 5-8 lat,
 • Indywidulane poradnictwo specjalistyczne: psycholog, pedagog, prawnik.

Możesz regularnie wspierać Potrzebujących. Twoje regularne wpłaty pozwalają zachować ciągłość projektu. Wpłać.

Aktualnosci związane z projektem

 1. „Powiedz o TYM komuś” 25.11.2021 konferencja on-line
 2. „O przemocy, pomocy i charytatywnym kalendarzu”- Agnieszka Tobota w audycji „Mała Czarna” Radia Kampus
 3. Przekaż Potrzebującym 1% podatku- daj Im 100% możliwości
 4. Praga przeciw przemocy- podsumowanie akcji
 5. Podsumowanie konferencji: „Powiedz o tym komuś”
 6. #PragaPrzeciwPrzemocy
 7. „Powiedz o TYM komuś”- konferencja online 25.11.2020r.
 8. Kampania „POWIEDZ O TYM KOMUŚ”