Poradnictwo specjalistyczne PRASKIE CSR

Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy głównie poprzez udzielanie specjalistycznego, indywidualnego wsparcia. Od marca 2020 zanotowaliśmy około 150% wzrost Potrzebujących. Tymczasem dostęp do kompleksowej, bezpłatnej pomocy specjalistów jest mocno ograniczony. Dlatego tworzymy na warszawskiej Pradze Północ nowe miejsce czyli „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju).

Praskie CSR  to miejsce dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów zagrożonych, uwikłanych w przemoc, doświadczających związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, opiekuńczo-wychowawczych, prawnych. Profesjonalna i bezpłatną pomocą służyć im będą: psycholodzy (w tym dziecięcy), pedagodzy, terapeuci, psychiatra, prawnik. Trzon zespołu stanowią doświadczeni eksperci i specjaliści, od lat współpracujący z Fundacją  A.R.T.

Pozyskaliśmy lokal przy ul. Dąbrowszczaków 8, wyremontowaliśmy go i zaadaptowaliśmy pomieszczenia na gabinety specjalistów oraz na salę do warsztatów grupowych.

Kolejnym wyzwaniem jest pozyskanie funduszy na opłacenie w 2021 roku pracy specjalistów.

W tworzeniu nowego miejsca przyświeca nam hasło: „Razem budujemy dobro” ponieważ każdy może dołożyć swoją cegiełkę do powstania tego miejsca, z którego w razie potrzeby będzie mógł skorzystać.

Kliknij i wesprzyj „PRASKIE CSR”

Aktualnosci związane z projektem

  1. 1 urodziny Praskiego CSR
  2. „Patent na moc 2”- kompleksowy program dla osób doświadczających przemocy
  3. „Powiedz o TYM komuś” 25.11.2021 konferencja hybrydowa
  4. Buduj z nami dobro!
  5. Firmo, do końca roku wspierając NGO możesz pomniejszyć podatek!
  6. Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację?