Poradnictwo specjalistyczne PRASKIE CSR

Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy głównie poprzez udzielanie specjalistycznego, indywidualnego wsparcia. Od marca 2020 zanotowaliśmy około 150% wzrost Potrzebujących. Tymczasem dostęp do kompleksowej, bezpłatnej pomocy specjalistów jest mocno ograniczony. Dlatego tworzymy na warszawskiej Pradze Północ nowe miejsce czyli „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju).

Praskie CSR  to miejsce dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów zagrożonych, uwikłanych w przemoc, doświadczających związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, opiekuńczo-wychowawczych, prawnych. Profesjonalna i bezpłatną pomocą służyć im będą: psycholodzy (w tym dziecięcy), pedagodzy, terapeuci, psychiatra, prawnik. Trzon zespołu stanowią doświadczeni eksperci i specjaliści, od lat współpracujący z Fundacją  A.R.T.

Pozyskaliśmy lokal przy ul. Dąbrowszczaków 8, który wymaga remontu i adaptacji pomieszczeń na gabinety specjalistów oraz Sali do warsztatów grupowych. W jednym z gabinetów będzie przyjmował lekarz psychiatra (tragiczna sytuacja psychiatrii dziecięcej powoduje, że ilość kryzysów wśród dzieci stale rośnie). Musi on zostać wyposażony zgodnie z wymogami Sanepidu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kolejnym wyzwaniem będzie pozyskanie funduszy na opłacenie w 2021 roku pracy specjalistów.

W tworzeniu nowego miejsca przyświeca nam hasło: „Razem budujemy dobro” ponieważ każdy może dołożyć swoją cegiełkę do powstania tego miejsca, z którego w razie potrzeby będzie mógł skorzystać.

Jak można wesprzeć „PRASKIE CSR”?   https://fundacjaart.pl/wplac/